Rekisteri- ja tietosuojaseloste 


Tämä on valokuvaaja Päivi Ailan henkilötietolain ( 10 ja 25 § ) ja EU:n yleisen tietosuoja asetuksen  ( GDPR ) mukainen rekisteri ja tietosuojaseloste.

Laadittu 23.5. 2018


1. Rekisterin pitäjä

A-Valokaari oy / Päivi Aila photography

Y-tunnus 2723936-1

Kuortaneentie 401 62100 Lapua

+358 400753592

info@paiviailaphotography.com


2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Päivi Aila

+358 400753592

info@paiviailaphotography.com


2. Rekisterin nimi

Päivi Aila photography asiakasrekisteri


3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Asiakassuhteiden ylläpitäminen, hoitaminen ja kehittäminen.

Yhteydenpito asiakkaisiin ja  palvelujen ja tuotteiden markkinointi.

Asiakkaan tilausten käsittely ja arkistointi.


4. Rekisterin sisältö

Käsittelen vain tietoja, jotka asiakas on toimittanut tai joiden käsittelyyn hän on antanut suostumuksensa tai jotka ovat julkisesti saatavilla.

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

-  Nimi

-  Yhteystiedot ( puhelinnumero ja sähköpostiosoite )

-  Laskutukseen liittyvät yhteystiedot (sähköposti ja postiosoite )

-  Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimituksesta ja laskutuksesta

-  Kuvaukseen liittyviä tietoja, joista olemme keskustelleet asiakkaan kanssa

Käsittelen tietoja niin pitkään kuin niiden käsittelyperuste on olemassa. Kuvia säilytän tekijänoikeuslakiin vedoten kunnes kuvaajana en niitä enää tarvitse.

Henkilötietojen säilytys aikoihin vaikuttaa myös kirjanpitolaki. Se voi aiheuttaa yllämainittuja pidempiä henkilötietojen säilyttämisaikoja.


5. Rekisterin tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta, kun hän on yhteydessä kuvaajaan puhelimitse, sähköpostitse,  www- lomalleella lähetetyllä viestillä, asiakastapaamisessa, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muissa tilanteissa, joissa hän luovuttaa tietojaan.

Google analytics kerää käyttäjäkokemuksen parantamiseksi anonyymiä tietoa nettisivujen käytöstä.


6. Henkilötietojen luovuttaminen ja suojaus

Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietoja voidaan julkaista ja siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle siltä osin kuin asiakkaan kanssa on sovittu ( esim Facebookissa, Instagramissa tai muussa palvelimessa kuvan julkaiseminen )

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Rekisteriin sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnnusta ja salasanaa.

Kuvaussopimukset säilytän kaapissa lukkojen takana.


7. Tarkastusoikeus

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa itseään koskevat tiedot, vaatia mahdollista virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tarkistuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle.


8. Alaikäiset käyttäjät

Alle 18 - vuotias tarvitsee palvelun käyttämiseen huoltajan suostumuksen.

Alaikäisellä täytyy olla huoltajan suostumus ja allekirjoitus kuvaussopimukseen ja kuvien käyttölupaan.


Evästeet

Sivulla käytetään evästeitä.

Lisätietoa

Using Format